STAVEBNÝ MANAŽMENT

Kolaudácia, stavebné povolenie, územné rozhodnutie - zastupovanie investora pri konaniach. Stavebný a technický dozor, výkon. Inžinierska cinnost: zabezpecenie vstupných podkladov, ...

EKONOMICKÉ PORADENSTVO

Štruktúra DSU obchodných modelov sa zakladá na prieskumoch, analýze a skúsenostiach. Vychádzame z odhadu chovania sa trhu, odhadu nákladov a príjmov, výkazu ziskov a strát, cash ...

ANALÝZA DÁT perSimplex

Riešenie s nasadením produktu perSymplex je krokom vpred k Business Intelligence - predikcia s úspechom nad štatistický priemer. Odhalte svoje rezervy a príležitosti ...

RFID RIEŠENIA

DSU ponúka riešenia rádiofrekvencnej identifikácie (Radio Frequency Identification, RFID) pre každú spolocnost a akékolvek odvetvie. RFID riešenia sú pre užívatelov konkurencnou výhodou ...